Řeka Metuje / Nové Město na MetujíNáchod - Nové Město na Metují
Nové Město na Metují - Jaroměř

Metuje se kolem Nového Města nádherně klikatí v převážně západním směru. Kolem historického centra obtéká nádherným meandrem, uvnitř kterého se tvoří ještě další menší meandry. Dno je tu kamenité až písčité, nad jezy bahnité. Řeka tu neprotéká přímo městem a tak jsou její břehy částečně regulované, obrostlé pobřežní vegetací. Metuje tu přijímá zleva přítoky Bohdašínský potok a Janovský potok. Voda je tu zpomalena 4 jezy. Břehy řeky tu spojují 4 silniční mosty, 4 lávky pro pěší a cyklisty a jeden vysoký železniční most. Mimo to také několik produktovodů. Od řeky je dobře vidět na zámek a shora z města dobře na řeku. Celkově je to velice hezký úsek řeky, kde můžeme očekávat zejména lipany.


Nadjezí na Metuji v Novém Městě pod náměstím.
1
Jez na Metuji v Novém Městě pod náměstím.
2
Rezecký most přes Metuji v Novém Městě.
3
Jezem nadržená voda Metuje v horní části Nového Města pod Rezeckým mostem.
4
Pohled shora na Metuji přitékající do Nového Města, přes ní Rezecký most a výše pak krásné údolí.
5
Klášterní kostel Narození Panny Marie v Novém Městě nad Metují.
6
Teploměr s barometrem v Novém Městě nad Metují nad vyhlídkou na Metuji.
7
Mariánský sloup v Novém Městě nad Metují, Husovo náměstí.
8
Detail Mariánského sloupu v Novém Městě nad Metují, Husovo náměstí.
9
Metuje nad Rezeckým mostem v Novém Městě.
10
Dřevěný vodník s dřevěnou rybkou na udici na břehu Metuje v Novém Městě.
11
Vrbami obrostlý břeh Metuje v Novém Městě Pod Výrovem.
12
Detail mladých vrbových kmenů na břehu Metuje.
13
Produktovod přes Metuji nad jezem Pod Výrovem.
14
Dřevěná lávka a produktovod přes Metuji nad jezem Pod Výrovem.
15
Jez na Metuji v Novém Městě Pod Výrovem pohledem shora.
16
Lávka nad jezem na Metuji v Novém Městě Pod Výrovem.
17
Jez na Metuji v Novém Městě Pod Výrovem pohledem z levého břehu mezi vegetací.
18
Metuje pod jezem v Novém Městě Pod Výrovem je poněkud o vodu oslabená.
19
Oslabený tok Metuje  v Novém Městě Pod Výrovem.
20
Hezké zákoutí Metuje v Novém Městě.
21
Metuje v Novém Městě nad Sepským mostem.
22
Bohdašínský potok posiluje Metuji zleva v Novém Městě nad Sepským mostem.
23
Sepský most přes Metuji v Novém Městě, silnice I/14, pohled od od obce Spy.
24
Jezem nadržená Metuje tu ani nevypadá jako řeka.
25
Lávka přes Metuji  v Novém Městě, prodloužená ulice Pod Vinicemi.
26
Pobřežní stavby jsou až příliš blízko Metuji.
27
Zámek Nové Město nad Metují, pohledem odspoda od řeky.
28
Levobřežní niva Metuje v Novém Městě.
29
Larsenové zpevnění břehu nad jezem na řece Metuji v Novém Městě pod zámkem.
30
Jez na řece Metuji v Novém Městě pod zámkem.
31
Pod jezem a pod zámkem v Novém Městě.
32
Bývalý mlýn na Metuji v Novém Městě pod zámkem.
33
Jezové zařízení na Metuji v Novém Městě pod zámkem.
34
Jez na Metuji v Novém Městě pod zámkem pohledem zespoda.
35
Pravotočivý oblouk Metuje pod zámkem v Novém Městě.
36
Vysoký železniční most přes Metuji v Novém Městě.
37
Janovský potok posiluje Metuji zleva pod vysokým železničním mostem v Novém Městě.
38
Zaklonit hlavu a pak se můžeme dívat od řeky Metuje na spodek vysokého železničního mostu v Novém Městě.
39
Ulice Budín v Novém Městě je nábřeží, porovnání s Budínem na Dunaji je však zcela mimo.
40
Silniční most přes Metuji v Krčíně.
41
Kanalizovaný úsek Metuje v Krčíně.
42
Chráněná stezka podél Metuje v Krčíně.
43
Ulice Nábřežní se jeví více jako stezka.
44
Produktovod přes Metuji v Krčíně.
45
Most přes Metuji, ulice Husitská, nedaleko Svatého Ducha, Krčín.
46
Metuje pod mostem, Krčín.
47
Socha snad svatého Václava, nedaleko Svatého Ducha, Krčín.
48
Most přes Metuji nedaleko Svatého Ducha, Krčín.
49
Metuje opouští Krčín, tím i Nové Město a ubírá se na Jaroměř.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:30:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Náchod | Náchod - Nové Město na Metují - Po proudu:Nové Město na Metují - Jaroměř | Jaroměř


Řeka Metuje - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!