Řeka Metuje / HronovPolice nad Metují - Hronov
Hronov - Náchod

Do rodného města Aloise Jiráska, do Hronova, přitéká řeka Metuje od severu a protéká jím s různými změnami směrem k jihu. Přijímá tu zprava jeden ze svých podstatných přítoků, potok Dřevíč. Její tok je tu vesměs regulovaný, tu jen napřímením, tu zase kamennou navigací. Jsou zde úseky jak malebné více, tak i méně. Řeku tu přetíná 1 železniční most, dále 7 silničních mostů a 8 lávek pro pěší a cyklisty a produktovodních lávek. Nachází se zde 5 jezů a několik nízkých splavů. Úseky jsou tu jak hezké, tak i odpudivé.


Lávka pro pěší a cyklisty u Žabokrk.
1
Cyklostezka podél pravého břehu Metuje u Žabokrk v barvách babího léta.
2
Olše lemují Metuji u Žabokrk, vzadu lávka.
3
Menší lávka přes řeku Metuje u Žabokrk.
4
Metuje mezi olšemi u Žabokrk doslova dýchá babím létem.
5
Silniční most přes řeku Metuji v Žabokrkách.
6
Nízký jez na Metuji v Žabokrkách.
7
Hra Slunce na Metuji v Žabokrkách.
8
Pravobřežní přítok Metuje, potok Dřevíč, těsně nad splynutím s řekou.
9
Soutok řeky Metuje (vzadu) a potoka Dřevíč nad Hronovem.
10
Pravobřežní niva Metuje nad Hronovem, pod soutokem s potokem Dřevíč.
11
Horní jez na Metuji v Hronově.
12
Mlýnský náhon od horního jezu na Metuji v Hronově.
13
Železniční most přes Metuji v Hronově.
14
Nadjezí na Metuji v Hronově pod Vyšehradem.
15
Odlesk pobřežní navigace s odpadním vyústěním v rozčeřené hladině Metuje.
16
Silniční most přes Metuji v Hronově, ulice Padolí.
17
Regulovaný tok Metuje v Hronově pod mostem s ulicí Padolí.
18
Most lásky přes Metuji v Hronově.
19
Spousta zámků na mostě lásky přes Metuji v Hronově.
20
Roztodivné zámky a srdíčka na mostě lásky přes Metuji v Hronově.
21
Dřevěný most přes řeku Metuji v Hronově pod náměstím.
22
Nepříliš hezký úsek Metuje v nitru Hronova.
23
Pobřežní domy u Metuje v Hronově.
24
Největší most přes Metuji v centru Hronova.
25
Pravotočivý oblouk Metuje s levobřežní navigací v centru Hronova.
26
Lávka přes Metuji v Hronově nedaleko Freiwalodova náměstí.
27
Do kamenné navigace sevřená Metuje uprostřed Hronova.
28
Nízký stavidlový jez na Metuji v Hronově nedaleko Freiwalodova náměstí.
29
Na Metuji v Hronově se o babím létě 2014 budovalo.
30
Suchá odpadní roura na levém břehu Metuje v Hronově.
31
Levotočivý oblouk na Metuji v Hronově podél ulice Hostovského.
32
Poněkud předimenzovaná lávka pro pěší přes Metuji v Hronově mezi ulicí Hostovského a Freiwalodovým náměstím.
33
Parkový úsek Metuje v Hronově.
34
Produktovody přes Metuji v Hronově podél mostu ulice Havlíčkova.
35
Zklidněný tok Metuje nad mostem ulice Havlíčkova v Hronově.
36
Silniční most přes Metuji v Hronově, ulice Havlíčkova s podzimním okolím.
37
Přímý úsek Metuje v Hronově pod mostem ulice Havlíčkova.
38
Napřímený úsek Metuje v Hronově podél ulice Husova.
39
Malý splav na Metuji v Hronově u ulice Husova.
40
Metuje mezi prodlouženou ulicí Antonína Pavlíka a živým plotem v Hronově.
41
Železobetonová lávka přes Metuji, prodloužená ulice Rezkova.
42
Třpytící se hladina řeky Metuje v oblouku pod lávkou prodloužené ulice Rezkova.
43
Přímý úsek Metuje v zahrádkách v jižní části Hronova.
44
Autobus na mostě přes řeku Metuji v Náchodě, ulice Příčná.
45
Zralé šípky na břehu Metuje v jižní části Hronova.
46
Lávka pro pěší a cyklisty v jižní části Hronova.
47
Přímý úsek Metuje ve Velkém Poříčí.
48
Metuje mezi zahrádkami ve Velkém Poříčí.
49
Lávka pro pěší a cyklisty přes Metuji ve Velkém Poříčí, ulice Na Ohradě.
50
Metuje pod lávkou pro pěší a cyklisty přes Metuji ve Velkém Poříčí, ulice Na Ohradě.
51
Nastupující podzim na Metuji ve Velkém Poříčí.
52
Nízký splav na Metuji ve Velkém Poříčí.
53
Silniční most přes Metuji ve Velkém Poříčí, silnice III/3031.
54
Ostrůvek v Metuji ve Velkém Poříčí.
55
Regulovaná Metuje ve Velkém Poříčí.
56
Pravobřežní kamenná navigace na Metuji ve Velkém Poříčí.
57
Ocelová lávka přes Metuji ve Velkém Poříčí.
58
Podzimní Metuje ve Velkém Poříčí.
59
Silniční most přes Metuji ve Velkém Poříčí, silnice III/3032, nedaleko křižovatky ulic Poříčská / Žďárecká.
60
Žlutá barva označuje plynovodní potrubí vedoucí přes řeku Metuji ve Velkém Poříčí.
61
Pravoúhle levotočivý oblouk Metuje ve Velkém Poříčí.
62
Silniční most přes povodňový propust na pravém břehu Metuje ve Velkém Poříčí.
63
Zábrana pod mostem tu je proto, aby se zvedla, až přijde její čas.
64
Metuje opouští Velké Poříčí a teče směrem na jih k Náchodu.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:29:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Teplice nad Metují | Police nad Metují - Hronov - Po proudu:Hronov - Náchod | Náchod


Řeka Metuje - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!