Řeka Metuje / NáchodHronov - Náchod
Náchod - Nové Město na Metují

Přes město Náchod řeka Metuje protéká převážně od severovýchodu na jihovýchod, mění však často směr. Přibírá tu zleva potok Bavorův potok, ostatní přítoky z obou stran jsou spíše vlásečnicemi, než potůčky. Dno je ponejvíce písčité, místy přechází do kamenitého a místy do bahnitého. Výskyt vodní trávy je tu vyšší. Břehy jsou zde až na pár výjimek regulované, ať už kamennou navigací, či kamennými záhozy, tak i pouhým napřímením a zpevněním břehů. Tok řeky tu zpomalují 3 řádné jezy a několik nízkých splavů. Zůstaly tu 2 pravobřežní mlýnské náhony. Bylo tu postaveno 9 silničních mostů a 5 lávek pro pěší a cyklisty.


Pod Slánským mostem přes Metuji mezinárodní silnice E67 nedaleko hraničního přechodu Náchod – Běloves.
1
Hraniční přechod Náchod – Běloves za Slánským mostem přes Metuji, silnice E67.
2
Průtoková rezerva pod Slánským mostem přes Metuji mezinárodní silnice E67 nedaleko hraničního přechodu Náchod – Běloves.
3
Metuje teče směr Běloves.
4
Kamenný zához na levém břehu Metuje nedaleko hraničního přechodu Náchod – Běloves.
5
Nádherné podzimní šípky na levém břehu Metuje nedaleko Bělovse.
6
Bavorův potok posiluje Metuji zleva nad Bělovsí.
7
Počínající podzim na Metuji nad Bělovsí.
8
Levotočivý oblouk Metuje nad Bělovsí.
9
Dorůstající Luna jednoho podzimního večera za stébly trávy.
10
Dorůstající Luna mezi mraky uložená.
11
Pitoreskní modrý hydrant s červenou čepičkou vystoupil z podzimní ranní mlhy u Metuje v Bělovsi.
12
Do podzimních barev oděné javory při Metuji v Bělovsi.
13
Silniční most přes Metuji, po kterém vede lokální běloveská silnice.
14
Silniční most v Bělovsi je nad jezem, jak napovídá klidná hladina Metuje.
15
Voda jezem nadržená na Metuji v Bělovsi za podzimního rána.
16
Levobřežní niva Metuje Sluncem zalitá, listím stíněná v Bělovsi za podzimního rána.
17
Nadjezí na Metuji v Bělovsi v říjnu.
18
Nadjezí na Metuji v Bělovsi v listopadu.
19
Těsně nad jezem na Metuji v Bělovsi.
20
Jez na Metuji v Bělovsi pohledem shora, říjen.
21
Jez na Metuji v Bělovsi pohledem shora, listopad.
22
Jez na Metuji v Bělovsi pohledem zdola.
23
Malý splav na Metuji v Bělovsi pohledem zdola.
24
Lehce rozčeřená hladina Metuje pod jezem v Bělovsi.
25
Regulované koryto Metuje pod jezem v Bělovsi.
26
Běloveská kyselka IDA, pramen byl obestavěn kapličkou.
27
Otevřená kaplička nad pramenem běloveské kyselky IDA.
28
Lavička pod vyústěním pramene běloveské kyselky do Metuje.
29
Metuje přijímá zpět svoji vodu z mlýnského náhonu v Bělovsi, říjen.
30
Metuje přijímá zpět svoji vodu z mlýnského náhonu v Bělovsi, listopad.
31
Pravotočivý oblouk Metuje pod pramenem IDA.
32
Lávka přes Metuji v Bělovsi se zákazem vjezdu motorových vozidel.
33
Klidný úsek Metuje v Bělovsi.
34
Odlesk Slunce v rozčeřené hladině Metuje.
35
Vodní tráva se v Metuji drží do podzimu.
36
Stíny pobřežních topolů byly vrženy z levého na pravý břeh Metuje.
37
Most přes Metuji v Bělovsi, ulice Lázeňská.
38
Regulovaný úsek Metuje za podzimního Slunce.
39
Pohled vzhůru po kmeni pobřežního topolu u Metuje.
40
1878, časová značka na břehu Metuje u mostu v Bělovsi.
41
Napřímený tok Metuje v Náchodě pod Montací.
42
Paneláky na pravém břehu Metuje v Náchodě vypadají při hezkém světle solidně.
43
Levobřežní přítok Metuje v Náchodě pod Montací přitéká z Ameriky.
44
Lávka přes Metuji v Náchodě pod Montací.
45
Levotočivý oblouk Metuje v Náchodě pod Montací.
46
Odraz paneláků v hladině Metuje v Náchodě.
47
Panelákové bloky na pravém břehu Metuje v Náchodě na Mánesově nábřeží.
48
Částečně osvětlený tok Metuje nad mostem u pivovaru v Náchodě.
49
Most přes Metuji u pivovaru v Náchodě.
50
Produktovodní přemostění Metuje u pivovaru v Náchodě.
51
Produktovod může řeku přetínat také nevzhledně.
52
Souběžné plynovodní potrubí jde také jako most přes Metuji u pivovaru v Náchodě.
53
Smrk na levém břehu Metuje u pivovaru v Náchodě se lehce kloní k řece.
54
Na písčitém až bahnitém dnu Metuje v Náchodě se travám daří.
55
Lávka s nízkým jezem jezem, Metuje, Náchod.
56
Kanalizační vyústění do Metuje na Denisově nábřeží v Náchodě.
57
Tok Metuje s podzimním Sluncem.
58
Tok Metuje jako když střelí, působí spíše dojmem kanálu, vzadu Denisovo nábřeží, Náchod.
59
Schůdky do Metuje pro rozmazlené vodníky.
60
Ocelová lávka přes Metuji v Náchodě pohledem z mostu, ulice Němcové.
61
Ocelová lávka přes Metuji v Náchodě pohledem zblízka.
62
Silniční most přes řeku Metuji v Náchodě, ulice Němcové.
63
Ladný oblouk ocelové lávky přes řeku Metuji v Náchodě pohledem po proudu.
64
Táhlý levotočivý oblouk Metuje, Náchod, ulice Na Strži.
65
Podzimní Metuje v klidné části Náchoda.
66
Ladný oblouk ocelové lávky přes řeku Metuji v Náchodě pohledem proti proudu.
67
Klidná hladina Metuje napovídá, že bude následovat další jez.
68
Počátek pravobřežního mlýnského náhonu na Metuji v Náchodě u zimního stadionu.
69
Ocelová lávka přes Metuji v Náchodě u zimního stadionu, prodloužená ulice Bří Čapků.
70
Schůdky na ocelovou lávku přes Metuji v Náchodě u zimního stadionu.
71
Zimní stadion v Náchodě se nachází na levém břehu Metuje.
72
Jez na Metuji v Náchodě u zimního stadionu.
73
Oslabený tok Metuje pod jezem u zimního stadionu.
74
Produktovodní potrubí přetíná Metuji v Náchodě u zimního stadionu.
75
Metuje přibírá zpět vodu z pravobřežního mlýnského náhonu v Náchodě u zimního stadionu.
76
Opuštěná stavba s datováním 1929 na levém břehu Metuje v Náchodě.
77
Most přes Metuji v rekonstrukci , Náchod, ulice Myslbekova.
78
Nenápadný pramínek přidává svoji kapku vody do Metuje v Náchodě.
79
Metuje nedaleko Základní školy u Drtinova náměstí v Bražci.
80
Základní škola u Drtinova náměstí v Bražci.
81
Pamětní deska k přebudování silničního mostu přes Metuji v Bražci u Drtinova náměstí.
82
Silniční most přes Metuji nedaleko Základní školy u Drtinova náměstí v Bražci.
83
Regulované koryto Metuje v Bražci.
84
Několikery schůdky k Metuji v Bražci.
85
Sytě zelené vodní traviny v podzimní Metuji.
86
Travou prorostlá podzimní Metuje v Bražci.
87
Muškařící rybář na Metuji v Bražci.
88
Tovární plot na břehu Metuje v Bražci.
89
Lávka přes Metuji v Bražci.
90
Slunce a stín se střídají na Metuji v Bražci.
91
Silniční most přes Metuji v Bražci, ulice V Náměrkách.
92
Řeka Metuje opouští Náchod v Bražci.
93
Čistička odpadních vod u Metuje v Bražci.
94
Cyklostezka podél Metuje z Náchoda na Nové Město nad Metují začíná v Bražci.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:29:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hronov | Hronov - Náchod - Po proudu:Náchod - Nové Město na Metují | Nové Město na Metují


Řeka Metuje - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!