Řeka Metuje / Teplice nad Metují - HronovTeplice nad Metují
Hronov

Pod Teplicemi protéká Metuje mezi nivami a vyššími kopečky jakož i romantickými údolími, z nichž asi nejkrásnější je to Maršovské. Vody řeky tu posilují zleva Dunajka, Ledhujka a Židovka, zprava pak Vlásenka. Břehy Metuje tu spojuje mnoho lávek různých kvalit, několik mostů silničních a 4 mosty železniční na trati Meziměstí - Náchod. Nedaleko řeky se v tomto úseku nacházení chráněná území Ostaš a Pískovcové sloupky. V řece je občas možné spatřit pstruha a více pak lipana. Proud Metuje tu lehce svazuje několik jezů, ovšem pro ryby téměř neprůchodných. Podél toku stojí tyto obce a osady: Česká Metuje, Maršov nad Metují, Velké Petrovice, Petrovice, Nové Mýto, Bezděkov nad Metují s Kozínek. Celkově je to úsek velice krásný a jistě jej lze doporučit k spatření třeba právě ze sedla kola, či ještě lépe pohledem pěšího poutníka jako za zašlých časů.


Levobřežní niva Metuje pod Javorem.
1
Silnice po pravém břehu Metuje v Javoru.
2
Mostek přes Metuji v Javoru.
3
Soutok Metuje s potůčkem, který přitéká od pramene sv. Huberta.
4
Stromy obklopená Metuje v Javoru.
5
Vegetace kolem Metuje i vodní rostlinstvo na dně.
6
Slunce za vysokými kopřivami na břehu Metuje.
7
Ne příliš pevná dřevěná lávka přes Metuji v Dědově.
8
Odbočný silniční most přes Metuji v Dědově.
9
Silniční most přes Metuji v Dědově.
10
Nízký jez na Metuji v Dědově.
11
Podjezí na Metuji v Dědově.
12
Chatrná lávka přes Metuji v České Metuji.
13
Brod přes Metuji v České Metuji, vzadu chatrná lávka.
14
Levobřežní niva Metuje u České Metuje se již barevně chystá k podzimu.
15
Napřímená Metuje v České Metuji.
16
Most přes Metuji v České Metuji.
17
Metuje zpola ve stínu v České Metuji.
18
Prosluněná hladina Metuje zblízka.
19
Vodočet na Metuji v České Metuji.
20
Krátká kamenná navigace pod vodočtem v České Metuji.
21
Mostek přes Metuji u vodočtu v České Metuji.
22
Rozšířená Metuje se zase zužuje.
23
Silniční most přes Metuji v České Metuji.
24
Metuje zleva svázaná kamennou pobřežní navigací v České Metuji.
25
Lávka přes Metuji dole v České Metuji.
26
Soutok Metuje a potoka vlásenka pod Českou Metují.
27
Cesta po kraji lesa nad levobřežní nivou Metuje mezi Českou Metují a Maršovem nad Metují.
28
Průzor na prosluněnou hladinu Metuje nad Maršovem nad Metují.
29
Mostek přes Metuji v Maršově nad Metují.
30
Uklidněná hladina Metuje v Maršově nad Metují.
31
Silniční most a ocelová lávka přes Metuji v Maršově nad Metují.
32
Prohnutý říční práh na Metuji v Maršově nad Metují.
33
Jez na Metuji pod silničním mostem v Maršově nad Metují.
34
Paseka ve svahu nad levobřežní nivou Metuje pod Maršovem nad Metují.
35
Metuje pod pravobřežní pasekou v Maršovském údolí.
36
Náznak říčního pytle na levém břehu Metuje v Maršovském údolí.
37
Cesta levobřežní nivou Metuje v Maršovském údolí.
38
Ocelový mlýnek na Metuji v Maršovském údolí.
39
Chaloupka pod pasekou ve svahu na pravém břehu Metuje v Maršovském údolí.
40
Sluneční paprsek míří na Metuji v Maršovském údolí.
41
Chatrná dřevěná lávka přes Metuji v Maršovském údolí.
42
Metuje uprostřed zeleně v Maršovském údolí.
43
Dřevěná lávka přes Metuji s turistickou značkou v Maršovském údolí.
44
Sytě zelená levobřežní niva Metuje nad železničním mostem v Maršovském údolí.
45
Zadržená hladina Metuje pod železničním mostem v Maršovském údolí.
46
Metuje proti proudu pohledem z železničního mostu u Velkých Petrovic.
47
Železniční most přes Metuji na trase Náchod – Meziměstí.
48
Portál železničního tunelu vedle mostu přes Metuji u Velkých Petrovic.
49
Pohled z železničního tunelu na most přes Metuji u Velkých Petrovic.
50
Soutok Metuje s potokem Dynamka nad Velkými Petrovicemi je vlastně soutokem do mlýnského náhonu.
51
Novodobá mlýnská scenérie.
52
Levobřežní mlýnský náhon Metuje se vrací do řeky.
53
Kanalizační vyústění na levém břehu Metuje nad silničním mostem ve Velkých Petrovicích.
54
Horní silniční most přes Metuji ve Velkých Petrovicích, silnice II/3023 na trase Náchod – Broumov.
55
Oblouková levobřežní kamenná navigace na Metuji nad soutokem s Ledhujkou ve Velkých Petrovicích.
56
Soutok Metuje a říčky Ledhujka ve Velkých Petrovicích.
57
Metuje s prosluněnou hladinou je již posílená o vody říčky Ledhujky.
58
Pravobřežní niva Metuje ve Velkých Petrovicích.
59
Plochý jez na Metuji nad dolním silničním mostem ve Velkých Petrovicích.
60
Dolní silniční most přes Metuji ve Velkých Petrovicích, silnice II/3023 na trase Náchod – Broumov.
61
Metuje pod železničním mostem ve Velkých Petrovicích, nedaleko železniční stanice Police nad Metují.
62
Zřetelná vodní zeleň v Metuji pod železničním mostem ve Velkých Petrovicích.
63
Průchod na prosluněnou levobřežní nivu Metuje pod Velkými Petrovicemi.
64
Železniční most přes Metuji ve Velkých Petrovicích.
65
Silniční most přes Metuji nedaleko obce Petrovičky.
66
Metuje pod silničním mostem nedaleko obce Petrovičky.
67
Železniční most přes Metuji u osady Nové Mýto, pod Bezděkovem nad Metují.
68
Silniční most přes Metuji v osadě Nové Mýto, pod Bezděkovem nad Metují.
69
Fantastický odlesk Slunce v hladině Metuje v Novém Mýtě.
70
Porostlé břehy Metuje u mostu v Novém Mýtě.
71
Silniční most přes Metuji mezi Bezděkovem nad Metují a Hronovem.
72
Levostranný přítok beze jména posiluje Metuji pod Bezděkovem nad Metují.
73
Metuje v lesním úseku pod Bezděkovem nad Metují.
74
Silniční most přes Metuji mezi Hronovem a Bezděkovem nad Metují.
75
Dřevěná lávka přes Metuji u soutoku potokem Židovka.
76
Soutok Metuje a potoka Židovka mezi Bezděkovem nad Metují a Hronovem.
77
Prosluněný oblouk Metuje v lesním úseku nad Hronovem.
78
Prosluněný lesní úsek Metuje nad Hronovem.
79
Pěšina nivou Metuje nad Hronovem.
80
Lávka přes Metuji v lesním stínu nad Hronovem.
81
Osamělá souška stromu na břehu Metuje nedaleko osady Kozínek.
82
Lávka přes Metuji nad nízkým jezem nedaleko osady Kozínek.
83
Lesní úsek Metuje nedaleko osady Kozínek.
84
Pěšina podél Metuje nedaleko osady Kozínek.
85
Vysoký jez na Metuji v osadě Kozínek.
86
Silniční most přes Metuji v osadě Kozínek, silnice II/303.
87
Úsek mezi železničním a silničním mostem nad Metují u osady Kozínek.
88
Železniční most přes Metuji u osady Kozínek, trať ne směru Náchod – Meziměstí.
89
Kořeny na pravém břehu Metuje pod osadou Kozínek, na dosah k Žabokrkám.
90

Počet fotografií: 90 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:28:50 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Řeka Metuje od pramene po Teplice nad Metují | Teplice nad Metují - Po proudu:Hronov | Hronov - Náchod


Řeka Metuje - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!