Řeka Metuje / Pramen - Teplice nad MetujíPramen řeky Metuje
Teplice nad Metují

Celý úsek mezi pramenem řeky Metuje a městem Teplice nad Metují prochází, či blízce míjí pohádkově krásnou oblast Adršpašsko-teplických skal. Zprava ve Vlčí rokli tu přijímá druhý uváděný pramen a dále pokračuje jako již nevysychající potok slatinné barvy. Mezi vysokými skalami kouzelných tvarů přitéká do Adršpašského jezírka. Jen malý kousek pod ním přechází ve Velký vodopád a o další malý kousek pak v Malý vodopád. Dále se ubírá, doprovázena turistickým chodníkem a pak cestou mezi dalšími kouzelnými pískovcovými skalami k obci Adršpach. Poté se ubírá, již ovinuta železniční tratí Trutnov – Teplice nad Metují, východním směrem. Po cestě byl postaven jeden nízký jez, který napájí mlýnský náhon k dnes již nemeloucímu mlýnu. Výraznějším přítokem je zleva Bučnice, jinak přijímá větší množství malých potůčků z obou stran. Je to tu tak krásné, že má hluboký smysl tuto oblast navštívit.


Metuje coby potůček tvořící západní hranici adršpašsko-teplických skal.
1
Sluneční paprsky pronikají podzimním lesem na levém břehu Metuje.
2
Dávný náhrobní kámen na levém břehu Metuje toho mnoho o své minulosti nenamluví.
3
Jasná lesní zeleň při západní hranici adršpašsko-teplických skal.
4
Kalná tůňka na Metuji.
5
Lesní rozcestí při západní hranici adršpašsko-teplických skal.
6
První brod přeš řeku Metuji, která je zde teprve potůčkem.
7
Balvan v lůně Metuje.
8
Lesní cesta nad levým břehem Metuje.
9
Sluneční paprsky zalévají lesní cestu.
10
Tůňka slatinné barvy nad horním toku Metuje.
11
Metuje pod slunečními paprsky v lese.
12
Sluneční vstup k horní Metuji.
13
Lesní most přes Metuji.
14
Malá tůňka na Metuji má slatinnou barvu.
15
Soutok Metuje s Metují, to sice zní divně, ale s nadsázkou to tak jde říci. Potok zprava pramení ve Vlčí rokli a bývá považován za tok Metuje.
16
Cesta do Vlčí rokle.
17
Malý vodopád s čistou vodou pravobřežního přítoku Metuje.
18
Slatinná barva Metuje coby solidního potoka.
19
Lávka z fošen přes Metuji.
20
Zpěněná hladina horní Metuje.
21
Metuje již míří do svého nejkrásnějšího úseku v adršpašsko-teplických skalách.
22
Horní část Velkého Adršpašského jezírka na Metuji.
23
Ranní opar nad Velkém Adršpašském jezírkem na Metuji.
24
Západní vstup do skalního města.
25
Prudké a kluzké dřevěné schody k Metuji.
26
Kouzelné skalní útvary mluví řečí, které málokdo rozumí.
27
Hladina Velkého Adršpašského jezírka je po dešti poněkud špinavá.
28
Přístavní pneumatiky na Velkém Adršpašském jezírku na Metuji.
29
Velký Adršpašský vodopád.
30
Dole pod Velkým Adršpašským vodopádem.
31
Kníže německých básníků Johan Wolfgang Goethe navštívil zdejší skály za účelem přírodovědeckých studií v roce 1790.
32
Goethova deska s bustou ve skalách.
33
Busta Johan Wolfgang Goethe.
34
Dřevěná lávka přes ostrůvek i Metuji.
35
Pahýl stromu přes Metuji slatinné barvy.
36
Kouzlo adršpašsko-teplických skal.
37
Malý Adršpašský vodopád.
38
Lávka nedaleko Malého Adršpašského vodopádu.
39
Lávka postavená s hacením.
40
Do hloubi duše prostupující skalní útvary.
41
Jedna v mnoha dřevěných lávek přes Metuji.
42
Smrk se kloní nad Metuji.
43
Hatěmi zpevněné nábřeží Metuje ve skalním městě.
44
Skálu je mnohdy nejlépe jen tiše vnímat.
45
Skalní zátoka Metuje, momentálně kalné.
46
Dřevěná lávka mezi skalami nad tokem Metuje.
47
Borovice na vrcholu skály zajisté dominuje.
48
Německý nápis o úrovní vodní hladiny při velké vodě 23. června 1844.
49
Metuje ve skalní průrvě.
50
Cesta skalním městem má mnoho dřevěných lávek.
51
Písčitý náplav Metuje ve skalním městě.
52
Skalní průrva s Metují.
53
Ohromné pískovcové skály nad Metují.
54
Malé náměstí na břehu Metuje ve skalním městě.
55
Skála jako ruka hostí borovici.
56
Metuje opouští skalní průrvu.
57
Zaručeně umělá brána do skalního města.
58
Lávka přes Metuji před branou do skalního města.
59
Kouzelné adršpašsko-teplické skály.
60
Dřevěný most přes Metuji pod skálou, zvanou Homole cukru.
61
Světlotmavý úsek Metuje před opuštěním adršpašsko-teplických skal.
62
Pojízdný prodejní stánek na okraji adršpašsko-teplických skal.
63
Dřevěný post přes Metuji v severní části adršpašsko-teplických skal.
64
Metuje krátce po opuštění útrob adršpašsko-teplických skal.
65
Severní okraj adršpašsko-teplických skal a železniční trať Teplice nad Metují - Trutnov.
66
Poslední přímý dotek Metuje adršpašsko-teplických skal.
67
Železniční zastávka Adršpach.
68
Metuje nad prvním železničním mostem pod Adršpachem.
69
První železniční most přes Metuji pod Adršpachem.
70
Prosluněný úsek Metuje vstupuje do lesa.
71
Hezký dřevěný most přes Metuji.
72
Napěněná Metuje.
73
Klidný úsek Metuje.
74
Rozpadající se most přes Metuji.
75
Již pod Adršpachem se v Metuji začínají objevovat vodní trávy.
76
Druhý železniční most přes Metuji se nachází pod oblastí adršpašsko-teplických skal.
77
Prosluněná Metuje za olšemi.
78
Dřevěný most přes Metuji.
79
Pravobřežní niva Metuje pod adršpašsko-teplickými skalami.
80
První jez na Metuji je poměrně skromný.
81
Další z dřevěných mostů přes Metuji pod adršpašsko-teplickými skalami.
82
Metuje v zeleni.
83
Dřevěný most přes Metuji u bývalého mlýna.
84
Metuje pod křížkem u bývalého mlýna.
85
Odlesk prudkého podzimního Slunce v hladině Metuje u bývalého mlýna.
86
Boží muka na pravém břehu Metuje u bývalého mlýna.
87
První betonový most přes Metuji nad Teplicemi.
88
Vodočet na Metuji v Bučnici.
89
Horní silniční most přes Metuji v Bučnici.
90
Metuje v Bučnici.
91
První vodník na Metuji se nachází v Bučnici.
92
Vodotěsné hodinky vodníka, jiné ani mít nemůže...
93
Malý čočkovitý ostrůvek na Metuji pod adršpašsko-teplickými skalami.
94
Dolní silniční most přes Metuji v Bučnici.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:28:09 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Metuje - Po proudu:Teplice nad Metují | Police nad Metují - Hronov | Hronov


Řeka Metuje - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!