Řeka Metuje / Náchod - Nové město nad MetujíNáchod
Nové Město na Metují

Mezi městy Náchod a Nové Město nad Metují protéká řeka Metuje převážně od severu k jihu nádherným lesním údolím, hlubokým až kolem 100 metrů. Přijímá tu zleva svůj vůbec nejvýznamnější přítok, kterým je říčka Olešenka a několik vlásečnic z obou stran, zleva o poznání silnějších. Dno je tu převážně kamenité, značně vodní trávou zarostlé. Břehy řeky tu spojují 2 kryté dřevěné lávky pro pěší a cyklisty, 2 lávky, které by možná i osobní auto zvládly a 1 silniční most těsně nad Novým Městem. Podél toku vede z Náchoda do osady Peklo cyklistická stezka a z Pekla do Nového Města pak lokální silnice. Ve spodní polovině úseku se nachází chráněné území Přírodní rezervace Peklo.


Cyklostezka z Náchoda do Pekla, na přemostění přes malý levobřežní přítok.
1
Regulovaný přítok k propustku malého levobřežního přítoku Metuje pod Bražcem.
2
Na malém soutoku Metuje s malým levobřežním přítokem pod Bražcem.
3
Kamenitopísčité dno Metuje pod Bražcem.
4
Levobřežní cyklostezka podél Metuje od Pekla na Náchod s přemostěním přítoku.
5
Levobřežní přítok Metuje v lesích pod Bražcem.
6
Cyklostezka klesá podél Metuje k Novému Městu.
7
Podzimní prosluněná Metuje s částečně opadanými olšemi na pravém břehu.
8
Řeka Metuje, cyklostezka s propustkem a zalesněný svah na levém břehu.
9
Modrozelená perspektiva se smrky na podzim v prudkém svahu na levém břehu Metuje.
10
Slunce se odráží v hladině Metuje za podzimem zbarvenými javorovými listy.
11
Javorové listí na podzim žloutne, kdežto vodní tráva se drží zelená.
12
Podzimní javorové listy činí nádhernou modř oblohy ještě krásnější.
13
Téměř zlomená vrbová větev v Metuji.
14
Mnohé odstíny zeleně na řece Metuji pod Náchodem, pod lesem zvaným Sklopce.
15
Netýkavka žláznatá již ztrácí na síle, kdežto vodní tráva v Metuji zažívá projasněné období.
16
Metuje mezi Náchodem a Novým Městem je plná vodní trávy.
17
Ostrůvek v Metuji nad chatovou osadou zvanou Ostrov.
18
Cyklistická hospůdka na levém břehu Metuje v osadě zvané Ostrov.
19
Pohled proti proudu Metuje z prvního krytého mostu pod Náchodem.
20
Prosluněný svah s buky a smrky na levém břehu Metuje u prvního krytého mostu pod Náchodem.
21
Podzimní pohled vzhůru do korun buků na levém břehu Metuje u prvního krytého mostu pod Náchodem.
22
První krytý most přes Metuji pod Náchodem.
23
V útrobách prvního krytého mostu přes Metuji pod Náchodem.
24
Brod přes Metuji v lese pod prvním krytým mostem pod Náchodem.
25
Zastíněná pobřežní romance u Metuje.
26
Druhý krytý dřevěný most přes Metuji se nachází u osady Peklo, nad soutokem s Olešenkou.
27
V útrobách prvního krytého mostu přes Metuji v Pekle.
28
Metuje v Pekle, kousek nad soutokem s Olešenkou.
29
Tůňka s žabincem na levém břehu Metuje téměř nad soutokem s Olešenkou.
30
Metuje nad srdcem soutoku s Olešenkou.
31
Soutok Metuje / Olešenka se nachází v osadě Peklo, přístup do srdce soutoku je solidní.
32
Nepřehledné větvení toku Olešenky těsně nad jejím splynutím s Metují.
33
Malý přirozený splávek na Olešence těsně nad soutokem s Metují.
34
Soutok Metuje a Olešenky není zcela jednoznačný, v čase je pohyblivý.
35
Metuje pod Peklem.
36
Ostrůvek v Metuji pod Peklem.
37
Pěší lávka přes Metuji pod Peklem v místě zvaném Pod Koníčkem.
38
Ostrůvek v Metuji mezi Peklem a Novým Městem.
39
Metuje na lávkou pro pěší a cyklisty v místě zvaném U liščí boudy.
40
Lávka přes Metuji pro pěší a cyklisty v místě zvaném U liščí boudy.
41
Pravobřežní jasany u Metuje v místě zvaném U liščí boudy.
42
Metuje pod lávkou pro pěší a cyklisty v místě zvaném U liščí boudy.
43
Chmelem obtáčený smrk na levém břehu Metuje v místě zvaném U liščí boudy.
44
Poklidná Metuje u silničního mostu nad Novým Městem.
45
Slunce i lesní stín na Metuji u silničního mostu nad Novým Městem.
46
Silniční most přes Metuji u silničního mostu nad Novým Městem.
47
Sluneční flek na břehu Metuje nad Novým Městem.
48
Jakýsi šprýmař zapíchl dopravní značku s číslem mostu do bahna ostrůvku v Metuji u silničního mostu nad Novým Městem.
49
Zábradlí staršího silničního přes Metuji nad Novým Městem.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:30:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hronov - Náchod | Náchod - Po proudu:Nové Město na Metují | Nové Město na Metují - Jaroměř


Řeka Metuje - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!