Řeka Metuje / Nové Město na Metují - JaroměřNové Město na Metují
Jaroměř

Mezi Novým Městem nad Metují a Jaroměří má Metuje již nížinný ráz a ubírá se od východu k západu. Místy je regulovaná, místy rozdvojená a tak tu máme poměrně solidní části s původním meandrujícím korytem, které se každý rok nějak mění. Jedna tato část byla vyhlášena chráněným územím a to Přírodní památka Stará Metuje. Poněkud výše proti proudu se nachází ještě Přírodní rezervace Šestajovická stráň. Celý tento úsek řeky je propletencem přirozených a umělých vodních toků, meandrujících i napřímených, s bohatými pobřežními porosty. Metuji to posilují: zprava potok Rozkoš, zleva pak Černčický potok a Jasenná. Jsou tu 3 větší jezy a několik splavů a splávků. Přes řeku vede několik mostů, některé je o strach přejít. Cestou Metuje protéká či blízce míjí tyto obce a osady: Černčice, Nahořany, Dolsko,Slavětín nad Metují, Roztoky, Nouzín, Veselice, Šestajovice, Rychnovek a Starý Ples. Ať tak či onak, tento kus řeky stojí za návštěvu milovníka přírody, či rybáře.


Nadjezí na Metuji pod Krčínem.
1
Jez na Metuji pod Krčínem shora.
2
Odtok levobřežního Mlýnského náhonu z Metuje pod Krčínem.
3
Jez na Metuji pod Krčínem z levého břehu.
4
Voda se v Metuji pod jezem pod Krčínem uklidnila a zas proudí dál k Jaroměři.
5
Levobřežní niva Metuje mezi Krčínem a Černčicemi.
6
Podzimní Slunce za pahýlem stromu uprostřed levobřežní nivy Metuje mezi Krčínem a Černčicemi.
7
Silniční most přes Metuji ve směru Černčice – Nahořany.
8
Produktovodní přemostění Metuje mezi Černčicemi a Nahořany.
9
Přímý úsek Metuje nedaleko Nahořan.
10
Hodně nespolehlivý most přes Metuji nedaleko vesnice Dolsko.
11
Podzimní nebesa jako by se rozestoupila nad nivou Metuje u Dolska.
12
Levotočivý oblouk Metuje s kamennou navigací v Dolsku.
13
Silniční most přes Metuji, Dolsko.
14
Nadjezí na Metuji pod Dolskem.
15
Sluneční paprsky osvětlují most přes Metuji nad jezem pod Dolskem. Most je však natolik chatrný, že na něj je zamezený přístup.
16
Jez na Metuji pod Dolskem.
17
Poslední z kaskády 3 nízkých jezů na Metuji nedaleko Slavětína.
18
Silniční most přes Metuji ve směru Slavětín nad Metují – Městec.
19
O vodu oslabená Metuje pod silničním mostem Slavětín nad Metují – Městec.
20
Potok Rozkoš je největším pravobřežním přítokem Metuje. Jeho průtokem se však nedejme mýlit, většina vody pochází z přivaděče od Úpy do přehrady Rozkoš.
21
Regulovaný potok Rozkoš je odvaděčem vody z přehrady Rozkoš.
22
Most přes Metuji v Nouzíně nad soutokem s potokem Rozkoš.
23
Soutok Metuje s potokem Rokoš v Nouzíně.
24
Most přes Metuji ve Veselicích.
25
Splav na Metuji pod Veselicemi.
26
Metuje mezi Šestajovicemi a Veselicemi je zpomalovaná množstvím nízkých splavů.
27
Silniční most přes Metuji na trase Šestajovice – Volovka.
28
Metuje pod silničním mostem Šestajovice – Volovka.
29
Stará řeka, to je původní koryto Metuje, Šestajovice.
30
Silniční most přes Starou řeku Metuji v Šestajovicích.
31
Temné křoviny u Staré řeky Metuji v Šestajovicích.
32
Temná Metuje pod Šestajovicemi.
33
Prosluněný pohled do koruny topolu na levém břehu Metuje pod Šestajovicemi.
34
Pohled z pod koruny stromů na prosluněnou levobřežní nivu Metuje pod Šestajovicemi.
35
Jezem nadržená Metuje nad malou vodní elektrárnou, Šestajovice.
36
Jez na Metuji s krásnou modří podzimu, Šestajovice.
37
Jez na Metuji pohledem zespoda, Šestajovice.
38
Bouda na levém břehu Metuje u jezu, Šestajovice.
39
Levobřežní náhon na malou vodní elektrárnu Šestajovice a zdroj pro Starou Metuji.
40
Rozdvojení levobřežního náhonu, vlevo Stará Metuje, vpravo náhon na malou vodní elektrárnu Šestajovice.
41
Stavidlo nad MVE Šestajovice.
42
Stavidlo v modrém provedení s modrou oblohou.
43
Odtok z malé vodní elektrárny Šestajovice zpět do Metuje.
44
Odlesk Slunce mezi zábradlím v hladině Metuje, Šestajovice.
45
Nad rozdvojením náhonu z Metuje začíná přírodní památka Stará Metuje.
46
Modrozelená podzimní romance s hlavou zakloněnou.
47
Tok Metuje považovaný za hlavní, je regulovaný.
48
Vyústění náhonu od malé vodní elektrárny Šestajovice zpátky do Metuje.
49
Měřidlo stavu vody u malé vodní elektrárny Šestajovice.
50
Ocelová lávka nad stavidlem na Staré Metuji.
51
Navalené plovoucí odpadky nad stavidlem na Staré Metuji.
52
Víry vody na stavidle na Staré Metuji.
53
Stavidlo na Staré Metuji.
54
Přírodní památka Stará Metuje má tvar nudle a spoustu cedulí.
55
Ostrý meandr na Staré Metuji.
56
Olšový pahýl na břehu Metuje.
57
Kouzlo nivy Metuje při jasném podzimním dni.
58
Přirozený lužní les na levém břehu Staré Metuje asi až tak přirozený není.
59
Slunce a stín u Staré Metuje.
60
Cesta do meandru Staré Metuje s poloviční branou z vrbových větví.
61
Stavidlo na Staré Metuji.
62
Podzimní čeření hladiny Staré Metuje.
63
Fascinující modrá obloha nad nivou mezi Starou Metují a hlavním tokem Metuje.
64
Nenápadné rezivějící stavidlo u Staré Metuje.
65
Ozimná pšenice se dobře ujala, ale na břehu řeky nikdy není nic jisté.
66
Hezký solitérní dub v nivě mezi Starou Metují a hlavním tokem Metuje.
67
Hlavní tok Metuje pod Rychnovkem.
68
Okouzlující podzimní Slunce v dubu mezi Starou Metují a hlavním tokem Metuje.
69
Vyježděné koleje podél levého břehu Metuje lemovaného do podzimu zbarvenými břízami.
70
Rudá cesta od Metuje na Rychnovek.
71
Horní most přes Metuji nedaleko obce Rychnovek.
72
Nízký splav na Metuji a horní most na Rychnovek.
73
Schůdky k Metuji pod horním mostem na Rychnovek.
74
Polní cesta od horního mostu přes Metuji na Rychnovek.
75
Dolní most před Metuji nedaleko obce Rychnovek.
76
Slunce mezi listy kouzlí až se chce snít.
77
Dvojice dubů tvoří nenápadnou bránu nad neméně nenápadnou cestou u Metuje.
78
Dva splavy pod sebou pod dolním mostem přes Metuji na Rychnovek.
79
Část břehu a listí je osvětlená podzimním Sluncem, část listí už leží na zemi, či odplula do Labe.
80
Nízké podzimní Slunce na d levobřežní nivou Metuje nedaleko Josefova.
81
Syté barvy podzimu na javorovém stromořadí podél levého břehu Metuje nad Josefovem.
82
Kanalizovaný potok Jasenná posiluje Metuji zleva nad Josefovem.
83
Kamenité přehrazení Metuje nad Josefovem.
84
Mladý jasan v kouzelném zalití podzimních slunečních paprsků.
85
Levobřežní niva Metuje nad Josefovem.
86
Trojjedinost dubů možná, vzadu pak další solitéry v levobřežní nivě Metuje nad Josefovem.
87
Dole odpolední stín podobný večeru, nahoře sytě modrá podzimní obloha.
88
Ptačí budka nad klesajícím Sluncem v ptačím parku u Josefova.
89
Ptačí budka Sluncem osvětlená v ptačím parku u Josefova.
90
Večer se již blíží a stíny odspodu rostou, ovšem nyní je i kanalizovaná Metuje hezká díky syté modři oblohy.
91
Starý most přes Metuji u Josefova s polní cestou.
92
Cedule na břehu Metuje k ptačímu parku Josefovské louky.
93
Slunce se kloní k západu a Metuje míří k Josefovu a Jaroměři.
94
Levobřežní niva Metuje u Josefova, vzadu za listem je poznat věž kostela.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:31:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Náchod | Náchod - Nové Město na Metují | Nové Město na Metují - Po proudu:Jaroměř


Řeka Metuje - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!