Řeka Metuje - fotografie

 
Pramen řeky Metuje Pramen řeky Metuje
Řeka Metuje pramení v nadmořské výšce 631 m, v nevýrazné bahnité oblasti nedaleko obce Hodkovice v okrese Trutnov. Tento pramen je morfologicky správný, ač krásy bychom tu pohledali. Druhý uváděný pramen se nachází v lesích u oblasti Adršpašsko-teplických skal.
 
Pramen - Teplice nad Metují Pramen - Teplice nad Metují
Metuje tu prochází, či blízce míjí pohádkově krásnou oblast Adršpašsko-teplických skal. Ve Vlčí rokli přijímá druhý pramen a pokračuje jako potok slatinné barvy. Mezi vysokými skalami kouzelných tvarů přitéká do Adršpašského jezírka. Kousek pod ním přechází ve Velký a Malý vodopád.
 
Teplice nad Metují Teplice nad Metují
Prvním městem na Metuji jsou Teplice nad Metují. Dochází tu k zásadní změně směru z východního na jižní. Řeka tu protéká jak kamennou navigací, tak i mezi přirozenějšími břehy. Přítoky tu jsou zleva Teplický potok a Bohdašínský potok. V Teplicích je Metuje ještě jen taková menší říčka.
 
Teplice nad Metují - Hronov Teplice nad Metují - Hronov
Pod Teplicemi protéká Metuje mezi nivami a vyššími kopečky jakož i romantickými údolími, z nich stojí za zmínku Maršovské. Vody řeky tu posilují zleva Dunajka, Ledhujka a Židovka, zprava Vlásenka. Břehy Metuje tu spojuje mnoho lávek a mostů silničních a 4 mosty železniční.
 
Hronov Hronov
Městem Hronov protéká Metuje od severu k jihu. Přijímá tu zprava potok Dřevíč. Tok je tu zpomalen několika jezy a splavy. Dle očekávání, břehy řeky tu jsou spojeny mnoha silničními mosty a lávkami a jedním mostem železničním. Dá se říci, že Hronov je Metují okrášlený.
 
Hronov - Náchod Hronov - Náchod
Metuje se ubírá od Hronova k Náchodu od severu k jihu, mírně se točí. Její dno je písčité až bahnité s minimem kamenů. Zleva přibírá potoky Brlenka a Střela. Její břehy jsou tu spojeny jedním silničním mostem, jednou lávkou a jedním parovodem. Charakterem je to tu nížinný tok.
 
Náchod Náchod
Přes město Náchod se řeka Metuje klikatí všemi směry, svázaná různými regulacemi. Přibírá tu zleva potok Bavorův potok a několik drobných přítoků. Dno je převážně písčité s výskytem vodního rostlinstva. Městský charakter řeky tu zapřeme, řeka je tu však krásná.
 
Náchod - Nové Město nad Metují Náchod - Nové Město nad Metují
Pod Náchodem vtéká Metuje do krásného lesního údolí. V osadě Peklo pak přijímá svůj nejdůležitější přítok, říčku Olešenku. Vesměs kamenité dno je hojně zarostlé vodní trávou. Jedná se o naprosto úchvatný úsek řeky, který stojí za námahu spatřit pěšky, či na kole.
 
Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují
Metuje se hezky klikatí kolem Nového Města převážně západním směrem. Dno je tu kamenité až písčité, nad jezy bahnité. Přijímá tu zleva Bohdašínský potok a Janovský potok. Jsou tu 4 jezy, 4 silniční mosty a 4 lávky. A také železniční most. Jedná se o krásný úsek.
 
Nové Město nad Metují - Jaroměř Nové Město nad Metují - Jaroměř
Nížinný ráz Metuje mezi Novým Městem a Jaroměří se projevuje nádhernými meandry v přirozeném korytě, provázenými porosty topolů, vrb a jasanů. Místy teče řeka také regulovaným korytem. Potok Rozkoš dodává vodu z přehrady. Jezy a mosty tu nechybí.
 
Jaroměř Jaroměř
Řeka Metuje končí svoji pouť odevzdáním svých vod Labi mezi Jaroměří a Josefovem na solidně přístupném místě. Má zde povahu převážně regulovaného toku ve městě mimo hlavní zástavbu. Dno je spíše bahnité, s kamenitými úseky. Břehy jsou většinou porostlé.
 
 
 
 
Partneři
Od místa zvaného Labská louka se ubírá přes města a vesnice, přibírá řeka Labe postupně přítoky a sílí. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do Německa. řeka Labe Můžete zde spatřit vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, stejně jako kruté zásahy člověka do čistoty vody.

Prohlédněte si fotografie z překrásných míst v naší přírodě, nad kterými bdí zákony... chráněná území Každodenní krása přírody nám bývá často skryta, někdy ani nevíme, že již dlouhá léta chodíme kolem nám blízkého chráněného území.
 
Poslední aktualizace: 12.1. 2019   © 2009 - 2024 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy